l'activitat
subministre
normativa
oficina virtual
enllaços
Subministrament dins el Mercat lliure

La liberalització de les activitats elèctriques o de l'ús de les seves instal·lacions:


La generació i la comercialització de l'electricitat s'obre a la competència.


El transport i la distribució (construïr, operar i mantenir les xarxes), són activitats regulades en règim de monopoli natural, sense que això suposi tenir drets exclusius en l'ús de les xarxes ja que aquestes queden obertes a la resta d'operadors i consumidors mitjançant l'accés de tercers a les xarxes elèctriques.


Amb la lliberalització del mercat de l'electricitat, ara es pot escollir subministrador contractant dins el Mercat Lliure amb una comercailitzadora, com és el cas d'Agri-Energia, SA


- En el mercat lliure:


  • És l'empresa Comercialitzadora qui proporciona l'energia als clients utilitzant la infraestructura de l'empresa Distribuïdora, la qual és responsable d'assegurar la qualitat del subministrament.
  • Els preus són lliures i establerts en règim de competència per les Comercialitzadores, que oferiran preus segons les característiques dels consumidors.
Consell per estalviar