l'activitat
interrupcions programades
comercialitzadores
comptadors telegestió
Instal·lacions
Equip de protecció de la subestació del Pla de l'Estany.

Per a desenvolupar la nostra activitat, disposem d'una subestació Primària de Distribució de 110/25 KV., amb un potència total disponible de 100.000 KVA.


La nostra xarxa de distribució està constituïda actualment per:


· 270 Kms. de línies d'alta tensió.


· 575 Kms. de línies de baixa tensió.


· 260 centres transformadors.


· 94 MVA de potència de transformadors.


Consell per estalviar