l'activitat
enllaços
Producció d'energia renovable
Producció

La Directiva Europea 2009/28/CE, relativa al foment de les energies procedents de fonts renovables en el consum final d'energia, estableix com a objectius a assolir pels estats membres que per a l'any 2020 un mínim del 20% de l'energia procedeixi de fonts renovables.Agri-Energia, SA, amb la producció d'energia renovable, contribuïm als objectius abans esmentats, reduint el consum de combustibles fòssils, generant energia elèctrica verda pel consum final.En les nostres centrals hidroelèctriques, aprofitem l'energia potencial de l'aigua dels rius, i amb l'ajuda de turbines hidràuliques i alternadors, la transformem en energia elèctrica útil i neta.


· Produïm energia elèctrica neta.


· Respectem el medi ambient.


· No generem residus, ni produïm emissions de CO2.


· L'energia elèctrica que produïm, permet un desenvolupament sostenible.